SherpaPharma · Tiselab

Sherpa Pharma és un nou software per a la indústria farmacèutica. Serveix per gestionar el procés de monitorització ambiental en les plantes farmacèutiques.

Neue ha desarrotllat l’identitat, la web i l’app per aquest software amb una imatge molt visual e intuïtiva que faciliti l’ús de la tecnologia.