Hotel Castell de Ciutat · Hotel Castell de Ciutat

L'Hotel Castell de Ciutat és un Relaix Chateau situat a la Seu d'Urgell amb unes vistes excepcionals i en plena natura. L'encàrrec de la nova identitat havia de respetar el símbol del castell, una fortalesa que forma part de l'hotel i que ha sigut testimoni clau de la historia de la regió desde abans del segle IX. El símbol es va simplificar i es va enmarcar en un segell acompanyat d'una tipografia amb versaletes que li dona una entitat de segell històric.

Per les aplicacions de l'hotel vem crear una trama de fulles que canvia de color segons l'aplicació i recorda l'entorn que l'envolta.

2017
Hotel Castell de Ciutat

Identitat
Comunicació