DINosaur · Type-Ø-Tones

DINosaur pot ser considerada, des d'una perspectiva no massa ortodoxa, com un exercici de ‘revival’ ja que les mostres originals en les quals està basada -corresponents al pes Bold de l'actual font- estan extretes d'un manual de cal·ligrafia tècnica industrial.

Les referències microtipográficas usades per crear el sistema de DINosaur es van basar en els detalls d'objectes annexos a l'original, en un viatge en el temps on la retolació industrial estava basada en tècniques manuals de cal·ligrafia o mitjançant alfabets inserits en regles perforades.

Els efectes d'arrodonit en les contraformasinteriors de DINosaur no corresponen a ornamentació, sinó al fet físic del traçat dels rottrings contra les formes mecàniques dels alfabets stencils.

2016
Type-Ø-Tones

Tipografía