CCCB Itinerarios · CCCB

El Centre de Cultura Contemporànea de Barcelona (CCCB) organitza anualment uns itineraris els quals recorren zones de la ciutat per aprendre a mirar-la i descobrir la seva complexitat de forma directa i vivencial, a partir de les qüestions que, en el moment present, la ciutat contemporània ens planteja.

La funcionalitat d'aquesta mini guia és comunicar tots els recorreguts que es realitzen d'una manera fresca i dinàmica com és la ciutat de Barcelona.

 

2014
CCCB

Comunicació