Campus · Solo | Universidad de Vigo

La tipografia CAMPUS, desenvolupada en 2009 amb i sota la direcció d'art d'Óscar Germade, forma part integral de la imatge gràfica per a la Universitat de Vigo.

2009
Solo | Universidad de Vigo

Tipografía